Видавничо-аналітична діяльність

Див. також інші основні напрями діяльності Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді:
Інформаційна підтримка молоді й організацій громадянського суспільства;
Просвіта, навчання в розвитку й активізація молоді;
Інформаційно-технічна підтримка установ по роботі з молоддю.

Координатор Молодіжної громадської ради при Голові Верховної Ради України А.О. Черних
Посібник «Права студентів у м. Харкові як основа боротьби з корупцією: теоретичні та практичні аспекти» дає відповіді на багато питань, які виникають у пересічного студента… В посібнику кожний студент може отримати відповіді і корисні поради, як ефективно та законно захистити свої права
Координатор Молодіжної громадської ради при Голові Верховної Ради України А.О. Черних, 2008 р.

Довготривалість впливу соціальних програм Центру втілюється, зокрема, в його продуктах: навчальних, методичних матеріалах, довідкових і інших інформаційних виданнях у друкованому й електронному вигляді. Постійний доступ до них, створення та безперервне поповнення публічної громадсько-корисної бібліотеки завжди є одним із головних завдань Центру.

Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді надає безоплатні послуги зі:
– створення, друку та розповсюдження видань;
– створення та розповсюдження е-продуктів (електронних бібліотек і видань, презентаційних дисків),
які стосуються соціальної та гуманітарної політики, громадянській активності, правової культури тощо.

Див. видання Центру, а також роботи його команди:
– Управління активістами: методичні вказівки;
– Робота зі ЗМІ: методичні вказівки;
– Публічні виступи: методичні вказівки;
Можливості для молоді: методичні вказівки;
Молодіжна політика в м. Харкові: інформаційно-довідкове видання;
Соціальні рольові та ділові ігри для дітей і молоді: навчально-методична збірка;
ТвоЄ право на працю (молоді все про працю): інформаційно-довідковий посібник;
Довідник нормативно-правових актів державної молодіжної політики;
– Кращі практики в молодіжній політиці: науково-методична збірка;
Студентський паспорт м. Харкова: довідник для громадсько-активного студента;
– Організація та проведення дебатів для дітей і молоді: навчально-методичний посібник;
Права студентів;
Місцеві програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: Досвід 2008;
Діяльність Народних депутатів – харків’ян у Верховній Раді України в 2008 році.

Зокрема, командою Центру були підготовлені роздавальні матеріали для:
– відкритої науково-практичної конференції “Студентське самоврядування в України. Проблеми трансформації в сучасних умовах, шляхи розвитку та вдосконалення”;
ІІ Всеукраїнського молодіжного форуму “Молодь у виборах”;
І Регіонального молодіжного саміту “Державна молодіжна політика – стратегічні пріоритети починань і розвитку”.

Командою Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді також були підготовлені електронні бібліотеки:
– Атлас партнерства;
– Освітня кампанія з Прав Людини для молоді;
– Просвіта й активізація молоді;
– Громадська активність студентів: крок за кроком;
– Регіональна кампанія з енергоефективності.

Також команда Центру здійснює підготовку аналітичних і оцінюючих доповідей, проведення комплексних досліджень через:
– відстеження рішень органів центральної влади та місцевого самоврядування;
– моніторинг загальнодержавних і місцевих ЗМІ, е-ресурсів установ і організацій.

Див. окремі публікації:
– Коновалов А.В. Політика щодо системи громадського самоврядування студентів і аспірантів України в контексті Болонського процесу // Європейська та євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя: Тези доповідей та виступів учасників публічних заходів. – Х.: ВД “Райдер”, 2006. – С. 15-17;
– Коновалов А.В. Участь молоді в процесах прийняття рішень і громадському житті на локальному рівні в контексті євроінтеграції // Європейська та євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя: Тези доповідей та виступів учасників публічних заходів. – Х.: ВД “Райдер”, 2006. – С. 49-51;
– Коновалов А.В., Шишкова М.О. Молодіжна політика в м. Харкові крізь призму активності молодіжних організацій // Освітній портал, 18 січня 2007 року;
– Коновалов А.В. Студентське самоврядування: модель “39 статті” // Державна молодіжна політика: регіональний аспект. Матеріали Міжнародної наук.-практичної конференції, 23-24 квітня 2008 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С. 68-71;
– Коновалов А.В. Соціальне партнерство як складова розробки та реалізації місцевих програм молодіжної політики // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2008 року / за загальною редакцією Амосова О.Ю. – Х.: ХОМО “Союз молодих підприємців”, 2008. – С. 54-58.

Зокрема, Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді протягом 31 жовтня 2006 р. – 1 листопада 2007 р. проводив “моніторинг честі” місцевих комунікативних мереж організацій громадянського суспільства, опосередкованих у Інтернеті та спрямованих на молодь. Також команду Центру було запрошено Центром прав людини “Древо життя” як співдоповідача по напряму “Молодіжна політика” до реалізації програми “Харківська громада отримає інформацію про діяльність місцевого уряду у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції“, що була підтримана Міжнародним фондом “Відродження”.

Учасник доповіді Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні "Молодь в умовах становлення незалежної України" за 1991-2011 рр.
Виконавець програми-переможниці Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, жінок та сім’ї, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту в 2006 році
Номінант конкурсу "ТОП 10 молодіжних організацій України" в 2010 році, що проводився "StudNews" серед 2891 його читачів для організацій, які провели щонайменше один всеукраїнський проект