Громадські організації, легалізовані шляхом повідомлення до 2013 року, можуть продовжувати подавати відомості про осіб, уповноважених їх представляти

Hromadski-orhanizatsiyi-lehalizovani-shlyakhom-povidomlennya-do-2013-roku-mozhut-prodovzhuvaty-podavaty-vidomosti-pro-osib-upovnovazhenykh-yikh-predstavlyaty

До Громадського інформаційно-аналітичного Центру для молоді надходять запити щодо реалізації громадськими організаціями вимог п. 13 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про громадські об’єднання”.

Раніше Артем Коновалов, експерт Центру, зауважував на особливостях обов’язкових кроків НУО, легалізованих шляхом повідомлення до 2013 року, в зв’язку з введенням нового закону про громадські організації в дію.

Зокрема, законом передбачено, що такі НУО до 1 липня “визначають особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання … та подають відомості щодо цієї особи (осіб) … до уповноваженого органу з питань реєстрації“.

Важливо зазначити, що “керівна” особа визначається (обирається) за наявності її особистої згоди, а відомості про неї мають містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • дату народження;
  • контактний номера телефону;
  • інші засоби зв’язку.

У зверненнях до Центру представники громадських організацій запитують, “що роботи, якщо до 1 липня відомості не були подані“.

З відповідним питанням Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді звернувся до уповноважених органів із питань реєстрації.

Зокрема, було отримано наступні відповіді (документи маються в розпорядженні Центру):

Враховуючи те, що законодавець не передбачив відповідальності за пропуск терміну щодо подання відомостей до уповноваженого органу з питань реєстрації в частині визначення особи (осіб), уповноваженої (их) представляти громадське об’єднання, реєстраційна служба Головного управління юстиції у Сумській області вважає, що шестимісячний строк передбачено безпосередньо для визначення особи (осіб), уповноваженої (их) представляти громадське об’єднання. Отже, подання документів після спливу вищезазначеного строку не є підставою для відмови в прийнятті документів, поданих на виконання пункту 13 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання»” – Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Сумській області.

Законом України «Про громадські об’єднання» не передбачено застосування будь-яких санкцій до громадських організацій (легалізованих шляхом письмового повідомлення про заснування), які до 01.07.2013 року не надали таку інформацію реєстраційним службам територіальних органів юстиції. Дані громадські об’єднання можуть звернутися до реєстраційних служб міського, міськрайонного (міжрайонного), районного у містах Києві та Севастополі управління юстиції за місцезнаходженням громадської організації та надати відповідні відомості щодо особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання” – Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Закарпатській області.

Відповідно до пункту 13 розділу V Прикінцеві та перехідні положення, громадські організації, легалізовані на день введення Закону [«Про громадські об’єднання»] в дію шляхом повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього Закону та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації. Таким чином, новий Закон не передбачає примусового розпуску або застосування інших санкцій до громадських організацій на цій підставі. Але, слід зазначити, що відповідно до статті 68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України” – Реєстраційна служба Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим.

В якості інформації, зазначаємо що частиною 13 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об’єднання» (надалі – Закон) визначено, що громадські організації, легалізовані на день введення Закону в дію шляхом повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 Закону та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої статті 16 Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації. Проте, відповідальність за неподання вищевказаних відомостей, так само, як і заборона подавати ці відомості після спливу шестимісячного терміну Законом України «Про громадські об’єднання» не визначені” – Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Дніпропетровській області.

Відповідно до пункту 13 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону [«Про громадські об’єднання»] громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену (-их) представляти громадське об’єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього Закону та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації. Згідно частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Законом не передбачені стягнення/санкції за невчасне подання до уповноваженого органу з питань реєстрації відомостей, передбачених пунктом 13 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону та не визначені обмеження щодо їх подання після встановленого строку” – Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Харківській області.

Чинним законодавством України не передбачено санкцій щодо невиконання громадськими об’єднаннями вищевказаних норм Закону [«Про громадські об’єднання»]. При цьому, громадське об’єднання, легалізоване шляхом повідомлення про утворення до 01.01.2013 може і на даний момент повідомити уповноважений орган з питань реєстрації про особу, уповноважену представляти громадське об’єднання. Одночасно роз’яснюємо, що у разі обрання іншої особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, ніж та, яка взята до відома легалізуючим органом до 01.01.2013, рішення приймається у формі протоколу відповідно до ст. 9 Закону, який і пропонуємо надати до уповноваженого органу з питань реєстрації” – Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Полтавській області.

Таким чином можна казати про відсутність підстав для (а) відмови в прийнятті органами реєстрації відомостей про осіб, які мають право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою й іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження, та для (б) якихось форм стягнень, покарань або обтяжень щодо тих НУО, які до 1 липня 2013 року не подали такі відомості.

Учасник доповіді Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні "Молодь в умовах становлення незалежної України" за 1991-2011 рр.
Виконавець програми-переможниці Конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, жінок та сім’ї, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту в 2006 році
Номінант конкурсу "ТОП 10 молодіжних організацій України" в 2010 році, що проводився "StudNews" серед 2891 його читачів для організацій, які провели щонайменше один всеукраїнський проект